ภาคผนวก ก.

รายชื่อพันธุ์ไม้ภายในสวนป่าสมุนไพรของศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน


ลำดับ
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
1
บาหยา Asystasia gangetica T. Anders.
ACANTHACEAE
2
สังกรณี Barleria strigosa Willd.
ACANTHACEAE
3
ลิ้นงูเห่า Climacanthus siamensis Brem.
ACANTHACEAE
4
หว้าชะอำ Peristrophe lanceolaria (Roxb.) Nees
ACANTHACEAE
5
เฒ่าหลังลาย Pseuderanthemum andersonii Lindau
ACANTHACEAE
6
ต้อยติ่ง Ruellia tuberosa Linn.
ACANTHACEAE
7
จันทน์ผา Dracaena loureiri Gagnep
AGAVACEAE
8
ผักเบี้ยหิน Trianthema portulacastrum Linn
AIZOACEAE
9
พันงูขาว Achyranthes aspera L.
AMARANTHACEAE
10
ผักเป็ดไทย Ahernanthera sessilis DC.
AMARANTHACEAE
11
ผักขมหัด Amaranthus gracilis Desf.
AMARANTHACEAE
12
ผักขมหนาม Amaranthus spinosus L.
AMARANTHACEAE
13
หญ้าพันงูแดง Cyathula prostrata Blumc
AMARANTHACEAE
14
บานไม่รู้โรยป่า Gomphrena celosioides Mart
AMARANTHACEAE
15
พลับพลึงฝรั่ง Pancratium zeylanicum Am.
AMARYLLIDACEAE
16
มะปริง Bouea oppositifolia (Roxb.) Meissn.
ANACARDIACEAE
17
มะม่วงหัวแมงวัน lanzan Spreng.
ANACARDIACEAE
18
ธนนไชย Buchanania. siamensis Miq.
ANACARDIACEAE
19
พระเจ้าห้าพระองค์ Dracontomelon dao (Blume) Merr. & Rolfe
ANACARDIACEAE
20
กุ๊ก Lannea coromandelica Merr.
ANACARDIACEAE
21
มะม่วงป่า Mangifera cochinchinensis Engl.
ANACARDIACEAE
22
มะม่วงขี้ไต้ M. sylvatica Roxb.
ANACARDIACEAE
23
มะกอกป่า Spondias pinnata (L.f.) Kurz
ANACARDIACEAE
24
ลิ้นกวาง Ancistrocladus tectorius Merr.
ANCISTROCLADA-CEAE
25
ตำหยาว Alphonsea elliptica Hook.f. & Th.
ANNONACEAE
26
จำปูน Anaxagorea javanica Blume
ANNONACEAE
27
กำลังวัวเถลิง Anaxagorea luzonensis Gray
ANNONACEAE
28
นมงัว Artabotrys harmandii Finet & Gagnep.
ANNONACEAE
29
สะแกแสง Cananga latifolia Finel & Gagnep.
ANNONACEAE
30
นางเลว Cyathocalyx martabanicus Hook.f. & Th.
ANNONACEAE
31
นมแมวเขียว Cyathostemma exelsum
ANNONACEAE
32
น้ำเต้าน้อย Cyathostemma micranthum Sincl.
ANNONACEAE
33
นมแมวเถาดำ Cyathostemma sp.
ANNONACEAE
34
บุหงง Dasymaschalon blumei Finet
ANNONACEAE
35
สายหยุด Desmos chinensis Lour.
ANNONACEAE
36
นมควายน้อย Desmos hahnii Merr.
ANNONACEAE
37
ข้าวหลาม Goniothalamus marcanii Craib
ANNONACEAE
38
ไสเดน Meiogyne hainanense Merr.
ANNONACEAE
39
ลำดวน Melodorum fruticosum Lour.
ANNONACEAE
40
หัวเต่า Mezzettia lebtopoda Oliv.
ANNONACEAE
41
มะป่วน Mitrephora vandiflora Kurz
ANNONACEAE
42
  Mitrephota sp.
ANNONACEAE
43
จักหัน Orophea polycarpa A. DC.
ANNONACEAE
44
กะเจียน Polyalthia cerasoides Benth. ex Bedd.
ANNONACEAE
45
นมแมวน้อย Polyalthia crassa R. Parker
ANNONACEAE
46
สุรามิริด Polyalthia. parviflora Ridley
ANNONACEAE
47
ยางโอน, ยางโดน Polyalthia viridis Craib
ANNONACEAE
48
  Polyalthia Craib sp.
ANNONACEAE
49
สังหยูดำ Pseuduvaria rugosa Merr.
ANNONACEAE
50
นมแมว Rauwenhoffia siamensis Scheff.
ANNONACEAE
51
กะโมกเขา Sageraea elliptica Hook.f.
ANNONACEAE
52
กล้วยหมูสัง, นมช้าง Uvaria cordata Alston
ANNONACEAE
53
กล้วยอีเห็น Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep.
ANNONACEAE
54
กล้วยพังพอน Uvaria hamiltonii Hook.f.et Th. (Teysm. & Binn.) Sinclair
ANNONACEAE
55
ย่านนมควาย Uvaria grandiflora Roxb.
ANNONACEAE
56
นมควาย Uvaria hahnii Sincl.
ANNONACEAE
57
เงาะอีเห็น Uvaria hirsuta Jack
ANNONACEAE
58
กล้วยไอ้พอน Uvaria lurida Hook.f.et Th.
ANNONACEAE
59
พีพวนน้อย Uvaria rufa Bl.
ANNONACEAE
60
สะทาง, กล้วยน้อย Xylopia vielana Pierre
ANNONACEAE
61
ไส้ตัน, โมกเครือ Aganosma marginata G. Don
ANNONACEAE
62
ตีนเป็ด Alstonia scholaris R.Br.
ANNONACEAE
63
หยั่งสมุทร Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire
ANNONACEAE
64
หิรัญญิการ์ Beaumontia brevituba Oliv.
ANNONACEAE
65
พริกป่าใหญ่ Ervatamia luensis Kerr
ANNONACEAE
66
พริกป่าเล็ก, พุดน้อย Ervatamia microphylla Kerr
APOCYNACEAE
67
พุดทุ่ง Holarrhena densiflora Ridl.
APOCYNACEAE
68
ยางน่องเถา Strophanthus caudatus Kurz.
APOCYNACEAE
69
ชำมะนาดป่า Vallaris glabra Ktze.
APOCYNACEAE
70
ยางคุย Willughbeia sp.
APOCYNACEAE
71
โมกมัน Wrightia tomentosa Roem. & Schult.
APOCYNACEAE
72
โมกแดง Wrightia dubia Spreng.
APOCYNACEAE
73
โมกบ้าน Wrightia religiosa Benth.
APOCYNACEAE
74
มวกแดง Xylinbaria minutiflora Pierre
APOCYNACEAE
75
พรหมตีนสูง Aglaonema tenuipes Engler
ARACEAE
76
แก้วหน้าม้า Alocasia denudata Engler
ARACEAE
77
บุก Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne.
ARACEAE
78
บุกคางคก Arisaema chumponense Gagnep.
ARACEAE
79
บอน Colocasia esculenta Schott
ARACEAE
80
บอนส้ม Homalomena sagittifolia Jungh.
ARACEAE
81
ผักหนาม Lasia spinosa Thw.
ARACEAE
82
ตะขาบ Rhaphidophora sylvestris Engler
ARACEAE
83
คอกิ่ว Scindapsus hederaceus Schott
ARACEAE
84
หนวดปลาหมึก Schefflera begalensis Gamble
ARALIACEAE
85
ต้างหลวง Trevesia palmata Vis.
ARALIACEAE
86
รัก Calotropis gigantea R.Br.
ASCLEPIADACEAE
87
เกล็ดมังกร Dischidia minor Merr.
ASCLEPIADACEAE
88
จุกโรหินี Dischidia rafflesiana Wall.
ASCLEPIADACEAE
89
นมตำเลีย Hoya ovalifolia Wight & Arn.
ASCLEPIADACEAE
90
นมพิจิตร Hoya parasitica Wall.
ASCLEPIADACEAE
91
จมูกปลาหลด Oxystelma esculentum R. Br.
ASCLEPIADACEAE
92
ข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus Linn.
ASPLENIACEAE
93
เทียนป่า Impatiens violaeflora Hook.f.
BALSAMINACEAE
94
จิกน้ำ Barringtonia acutangula Gaertn. Subsp. Spicata Payens
BARRINGTONIA-CEAE
95
กระโดน Careya sphaerica Roxb.
BARRINGTONIA-CEAE
96
ส้มกุ้ง Begonia inflata Clarke
BEGONIACEAE
97
แคหางค่าง Fernandoa adenophylla Steenis
BIGNONIACEAE
98
แคป่า Markhamia pierrei P.Dop
BIGNONIACEAE
99
เครือหมูปอย Nyctocalos shanica Mac Gregor & W.W. Smith
BIGNONIACEAE
100
เพกา Oroxylum indicum Vent.
BIGNONIACEAE
101
เพกาผู้ Radermachera glandulosa Miq.
BIGNONIACEAE
102
ปีบทอง Radermachera pierrei P. Dop
BIGNONIACEAE
103
แคฝอย Stereospermum cylindricum Pierre ex P. Dop
BIGNONIACEAE
104
ประดู่ส้ม Bischofia javanica Bl.
BISCHOFIACEAE
105
ง้าว Bombax anceps Pierre var. cambodiense Robyns
BOMBACACEAE
106
งิ้วแดง Bombax ceiba Linn.
BOMBACACEAE
107
หญ้างวงช้าง Heliotropium indicum R.Br.
BORAGINACEAE
108
สรัสจันทร, ดอกดิน Burmannia coelestris D. Don
BURMANNIACEAE
109
หญ้าข้าวก่ำ Burmannia disticha Linn
BURMANNIACEAE
110
บอนจีน Limnocharis flava Buch.
LIMNOCHARITA-CEAE
111
มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill.
BURSERACEAE
112
ตะคร้ำ Garuga pinnata Roxb.
BURSERACEAE
113
มะแฟน Protium serratum Engler
BURSERACEAE
114
ตาฉู่แม Capparis acutifotia Sw. subsp. sabiaefolia Jacobs
CAPPARIDACEAE
115
ชิงชี่ Capparis kerrii Craib
CAPPARIDACEAE
116
ชิงชี่ Capparis micracantha DC.
CAPPARIDACEAE
117
หนามหางนกกระลิง Capparis pyrifolia Lamk.
CAPPARIDACEAE
118
พุงแก Capparis siamensis Kurz
CAPPARIDACEAE
119
ผักเสี้ยน Cleome gynandra Linn
CAPPARIDACEAE
120
ผักเสี้ยนผี Cleome viscosa Linn
CAPPARIDACEAE
121
กุ่มน้ำ Crateva magna DC.
CAPPARIDACEAE
122
อะลอสตา Reissantia indica (Willd.) Halle
CELASTRACEAE
123
กำแพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis Linn
CELASTRACEAE
124
กระดอเย็น Salacia noronhioides Pierre
CELASTRACEAE
125
มะดูก Siphonodon celastrineus Griff.
CELASTRACEAE
126
ติ่งตั่ง Calycopteris floribunda Lamk.
COMBRETACEAE
127
อวดเชือก Combretum latifolium Bl.
COMBRETACEAE
128
งวงชุ่ม Combretum. pilosum Roxb.
COMBRETACEAE
129
สะแกนา Combretum. quadrangulare Kurz.
COMBRETACEAE
130
เล็บมือนาง Quisqualis indica Linn
COMBRETACEAE
131
สมอพิเภก Terminalia bellerica Roxb.
COMBRETACEAE
132
สกุณี, แหนแดง Terminalia calamansanai Rolfe
COMBRETACEAE
133
สมอไทย Terminalia chebula Retz.
COMBRETACEAE
134
ตะแบกเลือด Terminalia corticosa Pierre ex Laness.
COMBRETACEAE
135
ขี้อ้าย Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness.
COMBRETACEAE
136
กระต่ายจันทร์ Centipeda minima A. Br. & Aschers.
COMPOSITAE
137
ผักปลาบใบกว้าง Commelina bengaensis Linn
COMMELINACEAE
138
ผักปลาบนา Cyanotis axillaris Roem. & Schult.
COMMELINACEAE
139
สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides Linn
COMPOSITAE
140
หนาดดอย, หนาดใหญ่ Blumea balsamifera DC.
COMPOSITAE
141
ผักเผ็ดแม้ว,ผักกาดช้าง Crassocephalum crepidioides S. Moore
COMPOSITAE
142
กะเม็ง, กะเม็งตัวเมีย Eclipta prostrata Linn
COMPOSITAE
143
โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus scaber Linn
COMPOSITAE
144
หูปลาช่อน Emilia sonchifolia DC.
COMPOSITAE
145
ผักกาดนกกูด Erechtlites hieracifolia Raf..
COMPOSITAE
146
สามเสือ Eupatorium odoratum Linn
COMPOSITAE
147
พญามุตติ Grangea maderaspatana Poir.
COMPOSITAE
148
ผักคราดหัวแหวน Spilanthes acmella Murr.
COMPOSITAE
149
ผักแครด Synedrella nodiflora Gaertn.
COMPOSITAE
150
ตีนตุ๊กแก Tridax procumbens Linn
COMPOSITAE
151
หญ้าละออง Ternonia chtered Lcss.
COMPOSITAE
152
หงอนไก่ Cnestis palala Merr.
CONNARACEAE
153
ถอบแถบเครือ Connarus semtidecandrus Jack
CONNARACEAE
154
คำรอก Ellipanthus tomentosus Kurz.
CONNARACEAE
155
เครือพูเงิน Argyreia mollis Choisy CONVOLVULACEAE
156
จิงจ้อนวล Merrema hirta (L.) Merr. CONVOLVULACEAE
157
จิงจ้อเหลือง Merremia vitifolia Haller f.
CONVOLVULACEAE
158
ม้าทลายโรง Neuropeltis racemosa Wall.
CONVOLVULACEAE
159
เอื้องหมายนา Costus speciosus Smith
COSTACEAE
160
เอื้องหมายนาส้ม Costus daneeniwattii
COSTACEAE
161
ขี้กาแดง Gymnopetalum integrifolium Kurz.
CUCURBITACEAE
162
กระดึงช้างเผือก Trichosanthes tricuspidata Lour.
CUCURBITACEAE
163
กกเหลี่ยม Cyperus babakan Stoud.
CYPERACEAE
164
กกดอกขาว Cyperus brevifolius Hassk.
CYPERACEAE
165
หญ้าแห้วหมู Cyperus rotundus Linn
CYPERACEAE
166
หญ้าสามเหลี่ยมเล็ก Cyperus pilosus Vahl.
CYPERACEAE
167
หญ้ารัดเขียด Fimbristylis miliacea Vahl
CYPERACEAE
168
หญ้าคมบาง Scleria scrobiculata Nees & Mcy. ex Nees
CYPERACEAE
169
สานใหญ่ Dillenia obovata Hoogl.
DILLENIACEAE
170
สานหิ่ง Dillenia parviflora Griff.
DILLENIACEAE
171
สานช้าง Dillenia pentagyna Roxb.
DILLENIACEAE
172
รสสุคนธ์ Tetracera loureiri Pierre
DILLENIACEAE
173
รสสุคนธ์ Tetracera sarmentosa (L.) Vnlil
DILLENIACEAE
174
มันเสา Dioscorea alata Linn
DIOSCOREACEAE
175
กลอยข้าวเหนียว,กลอย Dioscorea hispida Dennst.
DIOSCOREACEAE
176
กระบาก Anisoptera costata Korth.
DIPTEROCARPA-CEAE
177
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb.
DIPTEROCARPA-CEAE
178
ยางขน Dipterocarpus baudii Korth.
DIPTEROCARPA-CEAE
179
ยางปาย Dipterocarpus costatus Gaertn.f.
DIPTEROCARPA-CEAE
180
ยางกล่อง Dipterocarpus dyeri Pierre
DIPTEROCARPA-CEAE
181
ยางกราด Dipterocarpus intricatus Dyer
DIPTEROCARPA-CEAE
182
ยางพลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
DIPTEROCARPA-CEAE
183
ยางแดง Dipterocarpus turbinatus Gaertn.f.
DIPTEROCARPA-CEAE
184
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.
DIPTEROCARPA-CEAE
185
กระบากดำ Shorea farinosa Fisch.
DIPTEROCARPA-CEAE
186
เคี่ยมคะนอง Shorea. henryana Pierre
DIPTEROCARPA-CEAE
187
พนอง Shorea. hypochra Hance
DIPTEROCARPA-CEAE
188
พะยอม Shorea. roxburghii G. Don
DIPTEROCARPA-CEAE
189
พันจำ Vatica odorata Syming
DIPTEROCARPA-CEAE
190
หญ้าน้ำค้าง Drosera indica Linn
DROSERACEAE
191
มะพลับไข่นก Diospyros apiculata Hiern
EBENACEAE
192
มะพลับ Diospyros areolata King & Gamble
EBENACEAE
193
มะเกลืออรัญ Diospyros bambuseti Fletch
EBENACEAE
194
ขี้หนู Diospyros borneensis Hiern
EBENACEAE
195
สั่งทำ Diospyros buxifolia Bl. ex Hiern
EBENACEAE
196
ตะโกพนม Diospyros castanea Fletch
EBENACEAE
197
เท้าแสนปม Diospyros cauliflora Bl.
EBENACEAE
198
ลำบิด Diospyros ferrea Bakh.
EBENACEAE
199
กาจะ, มะเกลือกา Diospyros gracills Fletch.
EBENACEAE
200
ฮังฮ้อน Diospyros lanceifolia Roxb.
EBENACEAE
201
มะเกลือ Diospyros mollis Griff.
EBENACEAE
202
ทะยิง Diospyros oblonga Miq.
EBENACEAE
203
พญารากดำ Diospyros rubra Lec.
EBENACEAE
204
พญารากดำ, มะเขือเถื่อน Diospyros variegata Kurz
EBENACEAE
205
มะพลับเจ้าคุณ Diospyros winittii Fletch.
EBENACEAE
206
มะพลับทอง, ตานดำ Diospyros transitoria Bakh.
EBENACEAE
207
สารภีน้ำ, ไคร้ย้อย Elaeocarpus grandiflorus J.E. Smith
ELAEOCARPACEAE
208
พีพ่าย Elaeocarpus lanceaefolius Roxb.
ELAEOCARPACEAE
209
ทวย, ดีงู Elaeocarpus petiolatus Wall. ex Kurz.
ELAEOCARPACEAE
210
สะท้อนรอก Elaeocarpus robustus Roxb.
ELAEOCARPACEAE
211
เงาะป่า Sloanea sigun Schum.
ELAEOCARPACEAE
212
กระดุมเงิน Eriocaulon henryanum Ruhle
ERIOCAULACEAE
213
ขางปอย Alchornea rugosa Muell. Arg.
EUPHORBIACEAE
214
เม่าสร้อย Antidesma acidum Retz.
EUPHORBIACEAE
215
เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaern.
EUPHORBIACEAE
216
มะเม่าสาย Antidesma sootepense Craib
EUPHORBIACEAE
217
มวลเสี้ยน Aporusa dioica Muell. Arg.
EUPHORBIACEAE
218
กรมเขา Aporusa nigricans Hook.f.
EUPHORBIACEAE
219
พริกไทยดง Aporusa planchoniana Baill. ex Muell. Arg.
EUPHORBIACEAE
220
เหมือดโถด Aporusa villosa Baill.
EUPHORBIACEAE
221
มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour.
EUPHORBIACEAE
222
มะไฟแรด Baccaurea sp.
EUPHORBIACEAE
223
โพบาย Balakata baccata (Roxb.) Esscr
EUPHORBIACEAE
224
  Blumeodendron sp.
EUPHORBIACEAE
225
มะกา Bridelia ovata Decne
EUPHORBIACEAE
226
เต็งหนาม Bridelia retusa Spreng.
EUPHORBIACEAE
227
เจตพังคี Cladogynos orientalis Zipp. Ex Span.
EUPHORBIACEAE
228
ขี้หนอนขาว, สำเภา Chaetocarpus castanocarpus Thw.
EUPHORBIACEAE
229
ดีหมี Cleidion spiciflorum Merr.
EUPHORBIACEAE
230
ทุเรียนดง Cleistanthus myrianthus Kurz.
EUPHORBIACEAE
231
นกนอน Cleistanthus polysphyllus Williams
EUPHORBIACEAE
232
เปล้า Croton argyratus Bl.
EUPHORBIACEAE
233
เปล้าน้ำเงิน Croton cascarilloides Raeusch.
EUPHORBIACEAE
234
เปล้าเงิน Croton kongensis
EUPHORBIACEAE
235
เปล้าน้อย Croton longissimus Airy Shaw
EUPHORBIACEAE
236
เปล้าใหญ่ Croton oblongifolius Roxb.
EUPHORBIACEAE
237
เปล้าน้อย Croton sublyratus Kurz
EUPHORBIACEAE
238
  Croton thorelii
EUPHORBIACEAE
239
สองกระดองหิน Drypetes hainanensis Merr.
EUPHORBIACEAE
240
  Epiprinus sp.
EUPHORBIACEAE
241
สลักไดป่า Euphorbia antiquorum Linn
EUPHORBIACEAE
242
หญ้ายาง Euphorbia heterophylla Linn
EUPHORBIACEAE
243
น้ำนมราชสีห์ Euphorbia hirta Linn
EUPHORBIACEAE
244
ตังตาบอด Excoecaria oppositifolia Griff.
EUPHORBIACEAE
245
แดงน้ำ Glochindion lanceolarium Voigt
EUPHORBIACEAE
246
สมเส็ด Glochidion sp.
EUPHORBIACEAE
247
ไคร้น้ำ Homonoia riparia Lour.
EUPHORBIACEAE
248
เต้าหลวง Macaranga gigantea Muell. Arg.
EUPHORBIACEAE
249
มะหัง Macaranga griffithiana Muell. Arg.
EUPHORBIACEAE
250
สอยดาว Mallotus paniculata Muoll Arg.
EUPHORBIACEAE
251
มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn
EUPHORBIACEAE
252
มะขามป้อมดิน Phyllanthus niruri L.
EUPHORBIACEAE
253
สามพันตา Sampantaea amentiflora Airy Shaw
EUPHORBIACEAE
254
ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum Baill.
EUPHORBIACEAE
255
มะฝ่อ Trewia nudiflora Linn
EUPHORBIACEAE
256
ก่อแป้น Castanopsis diversifolia King.
FAGACEAE
257
ก่อ Castanopsis spp.
FAGACEAE
258
ก่อ Lithocarpus spp.
FAGACEAE
259
ก่อ Quercus spp.
FAGACEAE
260
กรวยป่า Casearia grewiaefolia Vent.
FLACOURTIACEAE
261
ขานาง Homalium tomeniosum Benth.
FLACOURTIACEAE
262
กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolius King
FLACOURTIACEAE
263
ง่าย้อย Hydnocarpus kurzii Warb.
FLACOURTIACEAE
264
มะเมื่อย Gnetum montanum Markgr.
GNETACEAE
265
เมื่อยดูก Gnetum macrostachyum Hook.f.
GNETACEAE
266
ติ้วขาว Cratoxylum formosum Dyer
GUTTIFERAE
267
ติ้วดำ Cratoxylum sumatranum Bl. subsp. neriifolium Gogel.
GUTTIFERAE
268
มังคุดป่า Garcinia costata Hemsl.
GUTTIFERAE
269
ชะมวง Garcinia cowa Roxb.
GUTTIFERAE
270
มะพูด Garcinia dulcis Kurz
GUTTIFERAE
271
หมักแปม Garcinia gracills Pierre
GUTTIFERAE
272
รง Garcinia hamburyi Hook.f.
GUTTIFERAE
273
พะวา Garcinia speciosa Wall.
GUTTIFERAE
274
สารภี Mammea siamensis Kosterm.
GUTTIFERAE
275
สาหร่ายหางกระรอก Hydrilla verticillata Presl.
HYDROCHARITA-CEAE
276
ว่านพร้าว Curculigo orchidoides Gaertn.
HYPOXIDACEAE
277
กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.
IXONANTHACEAE
278
แมงลักคา Hyptis suaveolens Poit.
LABIATAE
279
หญ้าปริก Leucas zeylanica R.Br.
LABIATAE
280
หญ้าหนวดแมว Orthosiphon aristatus Miq.
LABIATAE
281
ตองลาด Actinodaphne henryi Gamble
LAURACEAE
282
เชียด Cinnamomum iners Bl.
LAURACEAE
283
เทพธาโร Cinnamomum porrectum Kosterm.
LAURACEAE
284
แหลช่อ Dehaasia kerrii Kosterm.
LAURACEAE
285
กระตึด Dehaasia suborbicularis Kosterm.
LAURACEAE
286
สุรามะริด Litsea baviensis Lec.
LAURACEAE
287
ทำมัง Litsea elliptica Boerl.
LAURACEAE
288
หมีเหม็น Litsea glutinosa C.B. Robinson
LAURACEAE
289
กะทัง Litsea monopetala Pers.
LAURACEAE
290
ยางบง Persea kurzii Kosterm.
LAURACEAE
291
สะทิบ Phoebe paniculata Nees
LAURACEAE
292
กระดังงาแดง Leea guineensis G. Don
LEEACEAE
293
กระตังใบ Leea indica Merr.
LEEACEAE
294
สะเดาช้าง Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn.
CAESALPINACEAE
295
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa Craib
CAESALPINACEAE
296
เครือเขาหนัง Bauhinia bassacensis Pierre
CAESALPINACEAE
297
แสลงพันเถา Bauhinia pulla Craib
CAESALPINACEAE
298
กระไดลิง Bauhinia scandens L. var. horsfieldii K & S. Larsen
CAESALPINACEAE
299
เสี้ยวฟ่อม Bauhinia viridescens Desv.
CAESALPINACEAE
300
แสลงพันกระดูก Bauhinia similis Craib
CAESALPINACEAE
301
กำจาย Caesalpinia digyna Rottler
CAESALPINACEAE
302
แสมสาร Cassia garrettiana Craib
CAESALPINACEAE
303
โสนน้อย Cassia mimosoides Linn
CAESALPINACEAE
304
ขี้เหล็กเลือด Cassia timoriensis DC.
CAESALPINACEAE
305
ชุมเห็ดไทย Cassia tora Linn
CAESALPINACEAE
306
เขลง Dialium cochinchinense Pierre
CAESALPINACEAE
307
กาหยีเขา Dialium indum Linn
CAESALPINACEAE
308
อะราง Peltophorum dasyrachis Kurz
CAESALPINACEAE
309
โสกเขา Saraca declinata Miq.
CAESALPINACEAE
310
มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.
CAESALPINACEAE
311
คำชาด, เทพี Pterolobium microphyllum Miq.
CAESALPINACEAE
312
หนามขี้แรด Acacia pennata Willd.
MIMOSACEAE
313
ส้มป่อย Acacia rugata Merr.
MIMOSACEAE
314
มะกล่ำต้น Adenanthera pavonina Linn
MIMOSACEAE
315
ปันแถ Adenanthera lucidior Nielsen
MIMOSACEAE
316
ชะเอมป่า Adenanthera myriophylla Benth.
MIMOSACEAE
317
กางขี้มอด Adenanthera odoratissima Benth.
MIMOSACEAE
318
มะขามแป Archidendron clypearia Nielsen
MIMOSACEAE
319
สะบ้าลิง Entada glandulosa Pierre ex Gagnep
MIMOSACEAE
320
สะบ้า Entada pursaetha DC.
MIMOSACEAE
321
แดง Xylia xylocarpa Taub. Var. kerrii Nielsen
MIMOSACEAE
322
ไมยราบ Mimosa invisa Mart.
MIMOSACEAE
323
ไมยราบ Mimosa pudica Linn.
MIMOSACEAE
324
โสนขน Aeschynomene americana Linn
PAPILIONACEAE
325
ถั่วลิสงนา Alysicarpus vaginalis DC.
PAPILIONACEAE
326
หิ่งเม่น Crotalaria pallida Ait
PAPILIONACEAE
327
พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre
PAPILIONACEAE
328
เก็ดขาว Dalbergia glomeriflora Kurz
PAPILIONACEAE
329
ฉนวน Dalbergia nigrescen Kurz
PAPILIONACEAE
330
ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble
PAPILIONACEAE
331
เครือแมด Dalbergia volubilis Roxb.
PAPILIONACEAE
332
หางไหลแดง Derris elliptica Benth.
PAPILIONACEAE
333
ถอบแถบน้ำ Derris trifoliata Lour.
PAPILIONACEAE
334
ทองหลางป่า Erythrina subumbrans Merr.
PAPILIONACEAE
335
ปีกนกแอ่น Hegnera obcordata Schindl.
PAPILIONACEAE
336
ขมิ้นนางมัทรี Moghania chappar Mukerjee
PAPILIONACEAE
337
ขะเจาะ Millettia leucantha Kurz
PAPILIONACEAE
338
สะบ้าลิง Mucuna macrocarpa Wall.
PAPILIONACEAE
339
หมามุ้ย Mucuna pruriens DC.
PAPILIONACEAE
340
ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz.
PAPILIONACEAE
341
ถั่วเสี้ยนป่า Pueraria phaseoloides Benth.
PAPILIONACEAE
342
โสนกินดอก Sesbania javanica Miq.
PAPILIONACEAE
343
เถาพันซ้าย Spatholobus paviflorus Ktze.
PAPILIONACEAE
344
สร้อยสุวรรณา, หญ้าสีทอง Utricularia bifida Linn
LENTIBULARIA-CEAE
345
ทิพเกสร, หญ้าฝอยเล็ก Utricularia minutissima Vahl
LENTIBULARIA-CEAE
346
หญ้าหนูต้น Diamella ensifolia Red.
LILIACEAE
347
  Lindsaea ensifolia
LINDSAEACEAE
348
  Bolbitis copeladii
LOMARIOPSIDA-CEAE
349
  Bolbitis scalptulata (Fee) Ching
LOMARIOPSIDA-CEAE
350
กาฝากก่อ Helixanthera parasitica Lour.
LORANTHACEAE
351
หางสิงห์, ยมโดย Lycopodium squarrosum Forst.
LYCOPODIACEAE
352
ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz
LYTHRACEAE
353
ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana Pierre
LYTHRACEAE
354
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack
LYTHRACEAE
355
อินทรชิต Lagerstroemia loudonii Teijsm.
LYTHRACEAE
356
อินทนิลน้ำ Lagerstroemia speciosa Pers.
LYTHRACEAE
357
เสลา Lagerstroemia tomentosa Presl
LYTHRACEAE
358
จำปีป่า Paramichelia baillonii Hu
MAGNOLIACEAE
359
ยี่หุบปรี Talauma sianensis Dandy
MAGNOLIACEAE
360
โนรา Hiptage bengalensis Kurz
MALPIGHIACEAE
361
โนรี Hiptage lucida Pierre
MALPIGHIACEAE
362
ชะมดต้น, ฝ้ายฝี Abelmoschus moschatus Medic.
MALVACEAE
363
ทองพันดุล Decaschistia parviflora Kurz
MALVACEAE
364
ปอหู Hibiscus macrophyllus Roxb ex. Hornem.
MALVACEAE
365
ชะมด Hibiscus surattensis Linn
MALVACEAE
366
หญ้าขัดใบยาว Sida acuta Burm.
MALVACEAE
367
หญ้าขัด Sida rhombifolia Linn
MALVACEAE
368
ขี้ครอก Urena lobata Linn
MALVACEAE
369
คลุ้ม Donax grandis Ridl.
MARANTACEAE
370
คล้า Schumannianthus dichotomus Gagnep
MARANTACEAE
371
ว่านกีบแรด Angiopteris evecta Hoffm.
MARATTIACEAE
372
ผักแว่น Marsilea crenata Presl
MARSILEACEAE
373
จุกนารี Melastoma normale D. Don
MELASTOMATA-CEAE
374
โคลงเคลงขน Melastoma villosum Lodd.
MELASTOMATA-CEAE
375
เอ็นอ้าน้อย Osbeckia chinensis Linn
MELASTOMATA-CEAE
376
สังเครียดกล้อง Aglaia argentea Bl.
MELIACEAE
377
ลางสาดป่า Aglaia lawii (Wight) Saldanha ex Ramamurthy
MELIACEAE
378
ประยงค์ Aglaia odorata Lour.
MELIACEAE
379
สังเครียดหยามฝ้าย Aglaia palembanica Miq.
MELIACEAE
380
ค้างคาว Aglaia pirifera Hance
MELIACEAE
381
จันทน์ชะมด Aglaia pyramidata Hance
MELIACEAE
382
ชมพู่เสม็ด Aglaia rubiginosa (Hern) Pannell
MELIACEAE
383
ตาเสือใหญ่ Aphanamixis polystachya Parker
MELIACEAE
384
ตาเสือ Chisocheton macrophyllus King
MELIACEAE
385
ยมหิน Chukrasia velutina Wight & Arn.
MELIACEAE
386
ตาเสือขาว Dysoxylum thyrsoideum Griff.
MELIACEAE
387
กระท้อน Sandoricum koetjape Merr.
MELIACEAE
388
ขี้อ้าย Walsura robusta Roxb.
MELIACEAE
389
กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq.
MELIACEAE
390
พลองเหมือด Memecylon edule Roxb.
MEMECYLACEAE
391
พลองขี้นก Memecylon floribundum Bl.
MEMECYLACEAE
392
พลองกินลูก Memecylon ovatum J.E. Smith
MEMECYLACEAE
393
กลิ้งกลางดง Stephania pierrei Diels
MENISPERMACEAE
394
ก้นปิด Stephania hernandifolia Walp.
MENISPERMACEAE
395
กระท่อมเลือด Stephania venosa Spreng.
MENISPERMACEAE
396
เถาย่านาง Tiliacora tridthtra Diels
MENISPERMACEAE
397
น่อง Antiaria toxicaria Lesch.
MORACEAE
398
หาดรุม Artocarpus dadah Miq.
MORACEAE
399
มะหาด Artocarpus lakoocha Roxb.
MORACEAE
400
ขนุนป่า Artocarpus lanceifolius Roxb.
MORACEAE
401
ขนุนปาน Artocarpus rigidus Bl. subsp. asperulus Jarrett
MORACEAE
402
ปอกระสา Broussonetia papyrifera Vent.
MORACEAE
403
เลียงผึ้ง Ficus albipila King
MORACEAE
404
กร่าง Ficus altissimia Bl.
MORACEAE
405
มะเดื่อเถา Ficus pumila Linn.
MORACEAE
406
ไทรย้อยใบแหลม Ficus benjamina Linn
MORACEAE
407
มะเดื่อกวาง Ficus callosa Willd.
MORACEAE
408
ไทรใหญ่ Ficus consociata Bl.
MORACEAE
409
กร่างใบขน Ficus drupaceae Thunb.
MORACEAE
410
ชิ้งขาว Ficus fistulosa Reinw.
MORACEAE
411
  Ficus gibbosa Bl.
MORACEAE
412
ไทรมีตัวผู้, ไฮ Ficus geniculata Kurz
MORACEAE
413
สลอดน้ำ Ficus heterophylla Linn f.
MORACEAE
414
มะเดื่อหอม Ficus hirta Vahl
MORACEAE
415
มะเดื่อปล้อง Ficus hispida Linn f.
MORACEAE
416
  Ficus infectoria Auct.
MORACEAE
417
เดื่อเตี้ย Ficus ischnopoda Miq.
MORACEAE
418
  Ficus moniana King
MORACEAE
419
ไทรหิน Ficus obtusifolia Roxb.
MORACEAE
420
  Ficus procera Reinw.
MORACEAE
421
มะเดื่ออุทุมพร Ficus racemosa Linn
MORACEAE
422
  Ficus retusa auct.
MORACEAE
423
ไทรขี้นก, โพขี้นก Ficus rumphii Bl.
MORACEAE
424
มะเดื่อหิน Ficus pyriformis Hook. f. var. subpyriformis Miq.
MORACEAE
425
ไทร Ficus subcordata Bl.
MORACEAE
426
  Ficus urophylla Wall.
MORACEAE
427
ผูก Ficus variegata Bl.
MORACEAE
428
มะเดื่อทอง Ficus vasculosa Wall.
MORACEAE
429
ผักเลือด Ficus virens Ait.
MORACEAE
430
แกแล Maclura cochinchinensis Corner
MORACEAE
431
หม่อน Morus indica Linn.
MORACEAE
432
ข่อย Streblus asper Lour.
MORACEAE
433
ข่อยหนาม Streblus ilicifolius Corner
MORACEAE
434
กล้วยป่า Musa acuminata Colla
MUSACEAE
435
มะม่วงเลือดน้อย Knema angustifolia Warb.
MYRISTICACEAE
436
เลือดควาย Knema erratica Warb.
MYRISTICACEAE
437
เลือดควายใบใหญ่ Knema furfuraceae Warb.
MYRISTICACEAE
438
เลือดแรด Knema globularia Warb.
MYRISTICACEAE
439
  Ardisia collinsea Flecteher
MYRISNACEAE
440
จ้ำเครือ Ardisia crenata Roxb.
MYRISNACEAE
441
พิลังกาสา Ardisia elliptica Thumb.
MYRISNACEAE
442
สับกุ้งขน Ardisia helfertana Kutz
MYRISNACEAE
443
  Ardisia ionantha K. Lason & C.M. Hu
MYRISNACEAE
444
พิลังกาสา Ardisia colorata Roxb.
MYRISNACEAE
445
หว้า Eugenia cumini (L.) Druce
MYRTACEAE
446
เสม็ดชุน Eugenia grata Wight
MYRTACEAE
447
ขวาด Eugenia longiflora F. Vill
MYRTACEAE
448
ชมพู่น้ำ Eugenia siamensis Craib
MYRTACEAE
449
พลองแก้มอ้น Rhodamnia dumetorum Merr. & Perry
MYRTACEAE
450
ผักขมหิน Boerhavia erecta Linn
NYCTAGINACEAE
451
ช้างน้าว Ochna integerrina Merr.
OCHNACEAE
452
มะลิไส้ไก่ Jasminum scandens Vahl
OLEACEAE
453
อวบคำ Linociera ramiflora Wall. ex G. Don
OLEACEAE
454
เฟินก้างปลา Nephrolepis biserrata Schott.
OLEANDRACEAE
455
กูดหิน Nephrolepis falcata C.Chr.
OLEANDRACEAE
456
เอื้องตีนจิ้งจก Acampe ochracea Hochr.
ORCHIDACEAE
457
รูหินี Acriopsis javanica Reinw.
ORCHIDACEAE
458
เอื้องนมหนู Acriopsis indica Wigth
ORCHIDACEAE
459
เอื้องกุหลาบพวง Aerides falcatam Lindl.
ORCHIDACEAE
460
  Agrosstophyllum planicante (Wall. ex Lindl.
ORCHIDACEAE
461
  Aphyllorchis montana Rohb.f.
ORCHIDACEAE
462
ตานโมย Apostasia odorata Bl.
ORCHIDACEAE
463
เอื้องผ้าม่าน Brachycorythis henryi Summerh.
ORCHIDACEAE
464
สิงโตก้ามปูใหญ่ Bulbophyllum maeranthum Lindl.
ORCHIDACEAE
465
  Bulbophyllum orectopetalnm Unray et al.
ORCHIDACEAE
466
  Bulbophyllum sdeatianum
ORCHIDACEAE
467
เอื้องน้ำต้น Calanthe cardioglossa Schltr.
ORCHIDACEAE
468
เอื้องข้าวเหนียวลิง Calanthe rosea Benth.
ORCHIDACEAE
469
สิงโตพัดแดง Cirrhopetalum lepidum (Blume) Schltr.
ORCHIDACEAE
470
แข้งกว่าง Cleisomeria pilosulum (Gagnepain) Seidenf. Garay.
ORCHIDACEAE
471
  Cleisostoma discolor Lindl.
ORCHIDACEAE
472
ก้างปลา Cleisostoma furstenburgltiana Krzl.
ORCHIDACEAE
473
  Cleisostoma subulatum Blume
ORCHIDACEAE
474
เอื้องหมาก Coelogyne trinervis Lindl.
ORCHIDACEAE
475
เอื้องลิลา Corymborkis longiflora Burk
ORCHIDACEAE
476
กะเรกะร่อน Cymbidium findlaysonianum Lindl.
ORCHIDACEAE
477
กะเรกะร่อนสองสี Cymbidium bocolor Lindl.
ORCHIDACEAE
478
กล้วยไม้มือนาง Dendrobium acerosum Lindl.
ORCHIDACEAE
479
เอื้องมณี Dendrobium aloifolium Reichb.f.
ORCHIDACEAE
480
เอื้องงวงช้าง Dendrobium aphyllum C.E.C. Fischer
ORCHIDACEAE
481
ข้าวเหนียวลิง Dendrobium delacourii Guill.
ORCHIDACEAE
482
เอื้องเงิน Dendrobium draconis Reichb.f.
ORCHIDACEAE
483
เอื้องมัจฉาณุ Dendrobium farmeri Paxt.
ORCHIDACEAE
484
เอื้องเหลืองจันทบูร Dendrobium friedricksianum Reichb.f.
ORCHIDACEAE
485
เอื้องดอกมะเขือ Dendrobium hercoglossum Reihb.f.
ORCHIDACEAE
486
ตะขาบใหญ่ Dendrobium leonis (Lindl.) Rehb.f.
ORCHIDACEAE
487
เอื้องผึ้ง Dendrobium lindleyi Steud.
ORCHIDACEAE
488
ข้าวตอกปราจีน Dendrobium oligophyllum Gagnepain
ORCHIDACEAE
489
  Dendrobium intricatum Gagnepain
ORCHIDACEAE
490
หวายตะมอย Dendrobium crumenatum Sw.
ORCHIDACEAE
491
เอื้องแปรงสีฟัน Dendrobium secundum Wall.
ORCHIDACEAE
492
เอื้องคำหิน Eria albido-tomentosa Lindl.
ORCHIDACEAE
493
ตะขาบขาว Eria siamensis Sehltr.
ORCHIDACEAE
494
หัวข้าวต้ม Eulophia graminea Lindl.
ORCHIDACEAE
495
กูดหิน Flickingeria fimbriata (Blume) Hawker
ORCHIDACEAE
496
เถาวัลย์เขียวดง Galeola altissima Reihb.f.
ORCHIDACEAE
497
เสือเหลือง Gastrochilus obliquus (Lindl.) Ktze.
ORCHIDACEAE
498
  Geoderum purpureum S.l.
ORCHIDACEAE
499
ว่านเพชรหึง Grammatophyllum speciosum Bl.
ORCHIDACEAE
500
อังกุรพัตร Grosourdya appendiculata (Blume) Reihb.f.
ORCHIDACEAE
501
ลิ้นมังกร, ปัดแดง Habenaria rhodocheila Hance
ORCHIDACEAE
502
หญ้ามันปู Habenaria rostellifera Rehb.f.
ORCHIDACEAE
503
กาตาฉ่อ Kingidium decumbens P.F. Hunt
ORCHIDACEAE
504
  Lecanorchis mulliflora J.J.Smith
ORCHIDACEAE
505
  Liparia aurita Ridl.
ORCHIDACEAE
506
  Liparia laiifblla (Blume) Lindl.
ORCHIDACEAE
507
เอื้องข้าวสาร Liparia viridiflora (Blume) Lindl.
ORCHIDACEAE
508
  Liparia gibbosa Finet
ORCHIDACEAE
509
ร่อนทอง Ludisia discolor A.Rich.
ORCHIDACEAE
510
งูเขียวน้อย Luisia zollingeri Rehb.f.
ORCHIDACEAE
511
  Macropodanthus tridentalus Seidenf.
ORCHIDACEAE
512
แห้วหมูป่า Malaxis calophylla Ktze.
ORCHIDACEAE
513
สิกุนคล Malaxis latifolia J.J.Smith
ORCHIDACEAE
514
  Malaxis ovalisepata (J.J.Sm.) Seidenf.
ORCHIDACEAE
515
  Malleola dentifera J.J.Smith
ORCHIDACEAE
516
แมลงปอทอง Micropera pallida (Roxb.) Lindl.
ORCHIDACEAE
517
แผ่นดินเย็น Nervilia aragoana Gaud.
ORCHIDACEAE
518
  Nervilia croetformis (Zoll.& Mor.) Seldenf.
ORCHIDACEAE
519
ว่านแผ่นดินเย็น Nervilia plicata (Andr.) sehltr.
ORCHIDACEAE
520
  Nervilia punetata (Blume) Makino.
ORCHIDACEAE
521
  Oberonia irldifolia (Roxb.) Lindl.
ORCHIDACEAE
522
มังกรทอง Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.)Schltr.
ORCHIDACEAE
523
รองเท้านารีเหลืองปราจีน Paphiopedilum concolor Pfitz.
ORCHIDACEAE
524
เขากวาง Phalaenopsis cornu-cervi Par. & Reichb.f.
ORCHIDACEAE
525
เอื้องกาบดอก Pholidota imbrieata W.J.Hook.
ORCHIDACEAE
526
เอื้องเสือแผ้ว Pomatocalpa naevatum J.J.Smith
ORCHIDACEAE
527
ข้างดำ Pomatocalpa spieata Breda
ORCHIDACEAE
528
เอื้องตาข่าย Porpax parishil (Lindl. & Rehb.f.) Rolfe
ORCHIDACEAE
529
หวายแดง Renanthera coccinea Lour.
ORCHIDACEAE
530
  Rhynchogyiia luisifolia (Ridl.) Seidenf. Garay
ORCHIDACEAE
531
  Robiquetia spahlata (Blume) J.J.Sm.
ORCHIDACEAE
532
พวงองุ่น Robiquetia suecisa (Lindl.) Seidenf. & Garay
ORCHIDACEAE
533
เข็มหนู Smitinandia micrantha Holtt.
ORCHIDACEAE
534
เหลืองพิศมร Spathoglouis affinis De Vriese
ORCHIDACEAE
535
เอื้องเสือโคร่ง Staurochilus fasciatus Ridl.
ORCHIDACEAE
536
  Taeniophyllum obtusum Blume
ORCHIDACEAE
537
  Taeniophyllum radiatum
ORCHIDACEAE
538
เอื้องลีลาน้อย Tainia lalilingtta Hook.f.
ORCHIDACEAE
539
  Thrixspermum denminatissimum (Blume)Rehb.f.
ORCHIDACEAE
540
ตีนตะขาบ Thrixspermum centipeda Lour.
ORCHIDACEAE
541
  Thrixspermum ridleyamm Scliltr.
ORCHIDACEAE
542
  Trichoglottis relusa Blume
ORCHIDACEAE
543
สามพราหมณ์ Trichotosla velutina (Lodd. ex Lindl.) Krzl.
ORCHIDACEAE
544
  Tropidia angulosa Blume
ORCHIDACEAE
545
  Tropidia curculigoides Lindl.
ORCHIDACEAE
546
เถางูเขียว Vanilla aphytta Bl.
ORCHIDACEAE
547
พลูช้าง Vanilla siamensis Rolfe
ORCHIDACEAE
548
  Zeuxine graeilis (Breda) Blume
ORCHIDACEAE
549
ส้มกบ Oxalis acetosella Linn
OXALIDACEAE
550
ฉก Arenga pinnata Merr.
PALMAE
551
หมากลิง Arenga triandra
PALMAE
552
เต่าร้าง Caryota urens Linn
PALMAE
553
เต่าร้างหนู Didymosperma caudata Wendl. & Drude
PALMAE
554
กะพ้อ Licuala spinosa Wurmb.
PALMAE
555
ระกำ Salacca rumphii Wall.
PALMAE
556
เตยชะงด Freycinetia javanica Blume
PANDANACEAE
557
เตยหนู Pandanus humilis Lour.
PANDANACEAE
558
เฟินก้านดำ Adiantum capillus-veneris Linn
PARKERLACEAE
559
หญ้าขวาก Adiantum phillippense Linn
PARKERLACEAE
560
กูดปรง Taenitis blechnoides Sw.
PARKERLACEAE
561
กะทกรก Passiflora foetida Linn
PASSIFLORACEAE
562
ผักกระสัง Peperomia pellucida Korth.
PEPEROMIACEAE
563
ชะพลูป่า Piper aurantiacum Miq.
PIPERACEAE
564
ดีปลี Piper chaba Hunt.
PIPERACEAE
565
อ้อ Arundo donax Linn
GRAMINEAE
566
ไผ่ป่า Bambusa arundinacea Willd.
GRAMINEAE
567
บงดำ Bambusa tulda Roxb.
GRAMINEAE
568
หญ้าบุ้ง,
หญ้าสอนกระจัน
Cenchrus echinatus Linn
GRAMINEAE
569
หญ้าเจ้าชู้ Chrysopogon aciculatus Trin.
GRAMINEAE
570
หญ้าแพรก Cynodon dactylon Pers.
GRAMINEAE
571
หญ้าปากควาย Dactylotenium aegyptiacum Willd
GRAMINEAE
572
หญ้าข้าวปล้องนก Digitaria adscendens Henry
GRAMINEAE
573
หญ้าตีนนก Eleusine indica Gaertn.
GRAMINEAE
574
ไผ่ไร่ Gigantochloa albociliata Munro
GRAMINEAE
575
หญ้าหนวดฤาษี Heteropogon contortus Beauv. ex Roem. et Schult
GRAMINEAE
576
หญ้าคา Imperata cylindrica Beauv.
GRAMINEAE
577
หญ้าดอกห่าง Paspalidium flavidum A. Camus
GRAMINEAE
578
หญ้าขจรจบ Penisetum polystachyon Schult.
GRAMINEAE
579
หญ้าเนเปีย Penisetum purpureum Schumach
GRAMINEAE
580
หญ้าดอกชมพู Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E.Hubb.
GRAMINEAE
581
เลา Saccharum spantaeum Linn
GRAMINEAE
582
ไผ่รวก Thyrsostachys siamensis Gamble
GRAMINEAE
583
สามพันปี Dacrydium elatum Wall.
PODOCARPACEAE
584
ขุนไม้ Podocarpus wallichianus Presl
PODOCARPACEAE
585
ต่างไก่ป่า Polygala arillata Ham.
POLYGALACEAE
586
หญ้ารากหอม Salomonia ciliata DC.
POLYGALACEAE
587
ผักไผ่น้ำ Polygonum minus Huds.
POLYGONACEAE
588
เกล็ดนาคราช Drymoglossum piloselloides Presl
POLYPODIACEAE
589
กระแตไต่ไม้ Drynaria quercifolia Linn
POLYPODIACEAE
590
กระปรอกเล็ก Drynaria rigidula Bedd.
POLYPODIACEAE
591
  Drynaria bonii Christ
POLYPODIACEAE
592
กาโลระอา Microsorium nigrescense Copel.
POLYPODIACEAE
593
ชายผ้าสีดา Platycerium grande J. Smith
POLYPODIACEAE
594
ลิ้นกุรัม Pyrrosia eberhardtii Ching
POLYPODIACEAE
595
สะโมง Pyrrosia longifolia Morton
POLYPODIACEAE
596
ผักเขียด Monochoria vaginalis Presl var. plantaginea Solms
PONTEDERIACEAE
597
ผักเบี้ยใหญ่ Portulaca oleracea Linn
PORTULACACEAE
598
โกงกางเขา Fagraea ceilanica Thunb.
POTALIACEAE
599
กรันเกรา Fagraea fragrans Roxb.
POTALIACEAE
600
สามใบตาย Gelsemium elegans (Gardn. & Champ.)Benth.
POTALIACEAE
601
เฟินเงิน Pteris ensiformis Burm. var. victoria
PTERIDACEAE
602
กูดผี Pteris heteromorpha Fee
PTERIDACEAE
603
รางแดง Ventilago denticulata Willd.
RHAMNACEAE
604
เล็บเหยี่ยว Zizyphus oenoplia Mill
RHAMNACEAE
605
พุทราไทย Zizyphus mauritiana Lamk.
RHAMNACEAE
606
เฉียวพร้านางแอ Carallia brachiata Merr.
RHIZOPHORACEAE
607
มะพอก Parinari anamense Hance
ROSACEAE
608
กุหลาบ Rosa sp.
ROSACEAE
609
กระทุ่มน้ำ Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp.
RUBIACEAE
610
เกด Catunaregam tomentosa (Blume) ex DC. Tirveng.
RUBIACEAE
611
พุด Gardenia collinsae Craib
RUBIACEAE
612
มะลิดิน Geophila herbacea (L.) Ktze.
RUBIACEAE
613
กว้าว Haldina cordifolia Ridsd.
RUBIACEAE
614
หญ้าลิ้นงู Hedyotis corymbosa Lamk
RUBIACEAE
615
หัวร้อยรู Hydnophytum formicarum Jack
RUBIACEAE
616
ส้มกบ Hymenodictyon excelsum Wall.
RUBIACEAE
617
เข็มทอง Lxora javanica DC.
RUBIACEAE
618
เข็มน้ำ Lxora nigricans Wight & Arn.
RUBIACEAE
619
กระท่อมหมู Mitragyna Craib
RUBIACEAE
620
  Mitracarpus villosus (Sw.) DC.
RUBIACEAE
621
แก้มขาว Mussaenda sanderiana Roxb.
RUBIACEAE
622
ใบต่างดอก Mussaenda glabra Vahl
RUBIACEAE
623
ยอย่าน Morinda umbellata Linn
RUBIACEAE
624
พญ้าเท้าเอว Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng.
RUBIACEAE
625
คัดเค้า Oxyceros horridus Lour.
RUBIACEAE
626
พังโหม Paederia linearis Hook.f.
RUBIACEAE
627
พุดป่า Prismatomeris filamentosa Craib
RUBIACEAE
628
หมักม่อ Rothmannia wittii (Craib)
RUBIACEAE
629
จันทนา Tarenna hoaensis Pitard
RUBIACEAE
630
เข็มจันทนา, เข็มขาว Tarenna collinsae Craib
RUBIACEAE
631
กาพุ่ม Uncaria sclerophylla Roxb.
RUBIACEAE
632
กะอวม Acronychia pedunculata Miq.
RUTACEAE
633
มะนาวฝี Atalantia monophylla Correa
RUTACEAE
634
มักแคด Euodia meliifolia Benth.
RUTACEAE
635
เขยตาย Glycosmis pentaphylla Corr.
RUTACEAE
636
  Glycosmis sp.
RUTACEAE
637
หัสคุณ Micromelum minutum Wight & Arn.
RUTACEAE
638
แก้ว Murraya paniculata Jack
RUTACEAE
639
เครืองูเห่า Toddalia asiatica Lamk.
RUTACEAE
640
กำจัดต้น Zanthoxylum limonella Alston
RUTACEAE
641
ต่อไส้ Allphylus cobbe Blume var. glaber Hiern
SAPINDACEAE
642
หอมไกลดง Harpullia arborea Radlk.
SAPINDACEAE
643
ชำมะเลียง Lepisanthes fruticosa Leenh.
SAPINDACEAE
644
มะหวด Lepisanthes rubiginosa Leenh.
SAPINDACEAE
645
ลิ้นจี่ป่า Litchi chinensis Sonn.
SAPINDACEAE
646
คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz.
SAPINDACEAE
647
คอเหี้ย, คอแลนเขา Xerospermum intermedium Radlk.
SAPINDACEAE
648
เกด Manilkala hexandra Dubard
SAPOTACEAE
649
พิกุลป่า Payena havilandii King & Gamble
SAPOTACEAE
650
  Lygodium circinatum Sw.
SCHIZAEACEAE
651
หญ้ายายเภา Lygodium flexuosum Sw.
SCHIZAEACEAE
651
ลิเภาย่อง Lygodium polystachyum Wall. ex Moore
SCHIZAEACEAE
653
ผักแขยง Limnophila aromatica
SCROPHULARIA-CEAE
654
หญ้ากาบหอยตัวเมีย Lindernia crustacea F. Muell.
SCROPHULARIA-CEAE
655
กระต่ายจาม, กรดน้ำ Scoparia ducis L.
SCROPHULARIA-CEAE
656
มะยมป่า Ailanthus triphysa Alston
SIMAROUBACEAE
657
ราชดัด Brucea javanica Merr.
SIMAROUBACEAE
658
ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia Jack
SIMAROUBACEAE
659
สีฟันคนทา Harrisonia perforata Merr.
SIMAROUBACEAE
660
กอมขม Picrasma javanica Bl.
SIMAROUBACEAE
661
กำลังควายถึก Smilax perfoliata Lour.
SMILACACEAE
662
โทงเทง Physalis minima Linn
SOLANACEAE
663
ลำพูป่า Duabanga grandiflora Walp.
SONNERATIACEAE
664
สามสิบกลีบ Stemona phyllantha Gagnepain
STEMONACEAE
665
หนอนตายอยาก Stemona tuberosa Lour.
STEMONACEAE
666
ปอเต่าไห้ Helicteres hirsuta Lour.
STERCULIACEAE
667
ขี้ตุ่น Helicteres angustifolia Linn
STERCULIACEAE
668
ปออีเก้ง Pterocymbium javanicum R.Br.
STERCULIACEAE
669
กะหนานปลิง Pterospernum acereifolium Willd.
STERCULIACEAE
670
ตองเต่า Pterospernum cinnamomeum Kurz
STERCULIACEAE
671
ลำป้าง Pterospernum diversifolium Bl.
STERCULIACEAE
672
ขนาน Pterospernum lanceaefolium Roxb.
STERCULIACEAE
673
ขามคัวะ Pterospernum semisagittatum Ham.
STERCULIACEAE
674
ปอตู้บหูช้าง Sterculia villosa Roxb.
STERCULIACEAE
675
ปอแดง Sterculia guttata Roxb.
STERCULIACEAE
676
ขวากไก่ Strychnos axillaris Colebr.
STRYCHNACEAE
677
ตูมกาขาว Strychnos nux-blanda A.W.Hill
STRYCHNACEAE
678
เถาช้าง Strychnos vanprukii Craib
STRYCHNACEAE
679
ฝนแสนห่า Strycnos sp.
STRYCHNACEAE
680
เครือออน Congea tomehtdsd Roxb.
SYMPHOREMATA-CEAE
681
ฮ่อสะพานควาย Sphenodesme pentandra Jack.
SYMPHOREMATA-CEAE
682
เนวะพูสีไทย Tacca chantrieri Andr
TACCACEAE
683
สมพง Tetrameles nudiflora R.Br.
TETRAMELACEAE
684
พิกุลป่า Adinandra integerrima T. Anders. ex Dyer
THEACEAE
685
ทะโล้ Schima wallichii Korth.
THEACEAE
686
ตำเสา Ternsfroemia wallichiana Engler
THEACEAE
687
  Thetypteris aspera
THELYPTERIDA-CEAE
688
  Thetypteris ciliata
THELYPTERIDA-CEAE
689
  Thetypteris hirsula
THELYPTERIDA-CEAE
690
  Thetypteris singalanensis (Bak.) Ching
THELYPTERIDA-CEAE
691
กูดขี้หลับ Thetypteris triphyilla K. Iwats.
THELYPTERIDA-CEAE
692
รางจืด Thumbergia laurifolia Linn
THUNBERGIACEAE
693
กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex H. Lec.
THYMELAEACEAE
694
มหาก่าน Linostoma decandrumWall. ex Endl.
THYMELAEACEAE
695
กระเจานา Corchorus aestuans Linn
TILIACEAE
696
ปอพราน Colona auriculata Craib
TILIACEAE
697
ปอลาย Grewia eriocarpa
TILIACEAE
698
ปอหู Grewia laevigata Vahl
TILIACEAE
699
มะคอม Microcos paniculata L.
TILIACEAE
700
พลับพลา Microcos tomeniosa Smith
TILIACEAE
701
สีเสียดเปลือก Pentace burmanica Kurz
TILIACEAE
702
พังแหรใหญ่ Trema orientalis Bl.
ULMACEAE
703
เถาะกะมัน Poikilospermum suaveolens Merr.
URTICACEAE
704
นมสวรรค์ Clerodendrum paniculatum Linn
VERBENACEAE
705
อัคคีทวาร, ตรีชวา Clerodendrum serrdum Moon
VERBENACEAE
706
ซ้อ Gmelina arborea Roxb.
VERBENACEAE
707
  Gmelina sp.
VERBENACEAE
708
ขาเปีย Hymenopyramis parvifolia Mold.
VERBENACEAE
709
สักขี้ไก่ Premna tomentosa Willd.
VERBENACEAE
710
พันงูเขียว Stachytarpheta indica Vahl
VERBENACEAE
711
ผ่าเสี้ยน Vitex canescens Kurz
VERBENACEAE
712
ไข่เน่า Vitex glabrata R.Br.
VERBENACEAE
713
กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex Schauer
VERBENACEAE
714
ตีนนก Vitex pinnata Linn
VERBENACEAE
715
เถาคัน Parthenocissus vitacea Aitch
VITIDACEAE
716
กระถินทุ่ง Xyris indica Linn
XYRIDACEA
717
ข่าลิง Alpinia conchigera Griff.
ZINGIBERACEAE
718
ข่าคม Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & R.M.Smith
ZINGIBERACEAE
719
เร่ว Amomum xanthioides Wall.
ZINGIBERACEAE
720
กระชาย Boesenbergia pandurata Holtt.
ZINGIBERACEAE
721
บุษบง Boesenbergia pulcherrima Kuntze.
ZINGIBERACEAE
722
หลาว Cenolophon oxymitrumHoltt.
ZINGIBERACEAE
723
กระเจียวขาว Curcuma parviflora Wall.
ZINGIBERACEAE
724
เร่วหอม Etlingera punicea (Roxb.) R.M.Smith
ZINGIBERACEAE
725
หงส์เหิร Globba winitii C.H. Wright
ZINGIBERACEAE
726
เปราะเถื่อน Kaempferia marginata Carey
ZINGIBERACEAE
727
เปราะป่า Kaempferia roscoeana Wall.
ZINGIBERACEAE
728
เปราะป่า Kaempferia pulchra Ridl.
ZINGIBERACEAE
729
เอื้องดิน Kaempferia rotunda Linn
ZINGIBERACEAE
730
ปูเลย Zingiber purputreum Roscoe.
ZINGIBERACEAE
731
กะทือ Zingiber zerumbet Smith
ZINGIBERACEAE

หมายเหตุ : ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน