แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-2258-0311

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์)
107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-3732-2616

http://www2.swu.ac.th/location.php